Πριν από 1000-1100 χρόνια, το 1000 μ.χ δηλαδή, 20-25 οικογένειες από την περιοχή Όρλιακας των Γρεβενών, ξεκίνησαν ένα ταξίδι προς βορρά και αφού προσωρινά εγκαταστάθηκαν στην περιοχή Κατατζόβα της Αλμωπίας,(υπό διερεύνηση) έφτασαν μέχρι το Κορφοβούνι( Σιβρί). Εκεί δημιούργησαν την πρώτη κοινότητα. Ο πληθυσμός σταδιακά ενισχύθηκε με πρόσφυγες από την Μικρά Ασία, από τον Πόντο και από χωριά της Ανατολικής Ρωμυλίας (όπως το χωριό Κωστί) μέχρι και την σημερινή του σύνθεση.

Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ Θέμα: ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ

Η ομάδα Γυμνασίου Στρυμονικού "Νέοι δημοσιογράφοι για το περιβάλλον" ερευνά και συμπεραίνει
 
Α. Το Νερό στο Νομό Σερρών
     Ο Νομός Σερρών είναι ένας νομός πλούσιος σε νερό κάθε τύπου: επιφανειακό (ποταμολίμνιο, θαλασσινό), υπόγειο (θερμό, ιαματικό) κτλ
Το Νομό διασχίζει ο ποταμός Στρυμώνας, που πηγάζει από τη  Βουλγαρία. Στο Βόρειοδυτικό μέρος του Νομού, ανάμεσα στα βουνά  Κερκίνη (Μπέλες) και Δύσωρο (Κρούσια) , σχηματίστηκε εδώ και πολλές δεκαετίες η τεχνητή λίμνη της Κερκίνης, ένας σπουδαίος υδροβιότοπος της Ελλάδας, που προστατεύεται από τη διεθνή σύμβαση Ramsar.
     Επίσης το Νομό  διαρρέει και ο ποταμός Αγγίτης, ο μεγαλύτερος  παραπόταμος του Στρυμόνα, που ενώνεται μαζί του στο Νότιο μέρος και εκβάλλουν στο Αιγαίο πέλαγος, στο Στρυμονικό κόλπο ή κόλπο του Ορφανού.
     Στο νότιο τμήμα του Νομού, το Δημοτικό διαμέρισμα Ν. Κερδυλίων του δήμου Αμφιπόλεως είναι η μόνη περιοχή του Νομού που βρέχεται από θάλασσα.
Β. Η Γεωργία στο νομό Σερρών
     Ο Νομός Σερρών είναι κατ' εξοχήν αγροτικός νομός, λόγω της μεγάλης πεδιάδας που δημιουργήθηκε από τις προσχώσεις του ποταμού Στρυμόνα.
Στο Νομό καλλιεργούνται περίπου 1.700.000 στρέμματα, από τα οποία τα 1020000 στρέμματα, αποτελούν την πεδιάδα του ποταμού.
     Κάτω από το έδαφος του Ν. Σερρών, υπάρχουν αξιόλογα , γεωθερμικά πεδία, όμως μέχρι τώρα δεν έχει γίνει αξιόλογη εκμετάλλευση τους στην ανάπτυξη καλλιεργειών θερμοκηπίου.
     Τα προϊόντα που καλλιεργούνται είναι: βαμβάκι, σιτάρι,  καπνός, αμπέλια, αμύγδαλα, ρύζι, καλαμπόκι, ντομάτες, ζαχαρότευτλα κ.α.
     Πιο αναλυτικά έχουμε από στοιχεία της Δ/νσης Γεωργίας,
i) 480000 στρέμματα σκληρό σιτάρι με παραγωγή 96000 τόνων και 20000 στρ. μαλακό σιτάρι με παραγωγή 6000 τόνων.
ii) 55000 στρέμματα τεύτλα με παραγωγή 370000 τόνων
iii) 50000 στρ. καπνού με παραγωγή 7000 τόνων
iv) 25000 στρ. βιομηχανικής ντομάτας με παραγωγή 75000 τόνων
v) 8500 στρ. αμπέλια με παραγωγή 10500 τόνων κρασιού-τσίπουρου.
Γ. Περιγραφή Δικτύου Άρδευσης
     Για να καλυφθούν οι ανάγκες σε νερό, όλων των προηγουμένων εκτάσεων, χρησιμοποιείται νερό από το Στρυμόνα, από τη λίμνη Κερκίνη καθώς και υπόγεια νερά με τη βοήθεια γεωτρήσεων.
Η μεγαλύτερη παροχή νερού για την άρδευση των καλλιεργειών προέρχεται από τη λίμνη Κερκίνη. Υπάρχουν τρία σημεία της λίμνης που ονομάζονται Υ1,Υ2,Υ3 (Υ υδροληψία), από τα οποία ξεκινούν τρεις κύριες διώρυγες που μεταφέρουν το νερό σε διαφορετικές περιοχές τις πεδιάδας των Σερρών. Οι διώρυγες είτε διακλαδίζονται σε πρωτεύουσες, δευτερεύουσες κ.τ.λ. είτε καταλήγουν σε αντλιοστάσια και απ' αυτά με δίκτυα υπόγειων σωληνώσεων μεταφέρεται το νερό, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επαρκής τροφοδότηση όλων των καλλιεργήσιμων στρεμμάτων  Παράλληλα λειτουργούν αποστραγγιστικά δίκτυα που μεταφέρουν το πλεονάζον νερό, σ' ένα μεγάλο αποστραγγιστικό κανάλι "την Μπέλιτσα", που τελικά χύνεται στο ποταμό Στρυμόνα.
     Η ευθύνη της παροχής του νερού στους αγρότες, η διοίκηση και η συντήρηση του δικτύου άρδευσης ανήκει στους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) που συντονίζονται από το Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) και την υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (ΥΕΒ) της νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Σερρών.
Δ. Προβλήματα  -προτάσεις
     Το βασικό πρόβλημα του δικτύου είναι η σπατάλη νερού' που γίνεται για να ποτιστούν τα φυτά σ' όλη την καλλιεργητική περίοδο. Η απώλεια νερού προκύπτει από την χωμάτινη κατασκευή του αρδευτικού δικτύου του Προβατά , λόγω διηθήσεων. Το δίκτυο αυτό είναι το παλαιότερο και αρδεύει τη μεγαλύτερη γεωργική έκταση, από οποιοδήποτε δίκτυο της νότιας Ευρώπης . Η απώλεια αυτή σήμερα αντιμετωπίζεται με τη συνεχή προσφορά νερού, οπότε μακροπρόθεσμα ο πολύτιμος αυτός φυσικός πόρος μπορεί να ελαττωθεί και τότε θα φανεί το μέγεθος του προβλήματος .


     Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι η επαναχρησιμοποίηση του νερού των αποστραγγιστικών δικτύων. Το νερό αυτό είναι ήδη βαρυμένο με λιπάσματα και φυτοφάρμακα .Η χρήση του λοιπόν αφ' ενός μεν επιβαρύνει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και αφ’ ετέρου προκαλεί αλάτωση στο έδαφος με αποτέλεσμα σε λίγο καιρό να γίνεται άγονο .
     Βεβαίως σε μικρότερη έκταση υπάρχει και το πρόβλημα της έλλειψης επαρκούς εποπτείας του ποτίσματος από τους ίδιους τους γεωργούς. Πολλές φορές από αμέλεια τους γίνεται σπατάλη νερού (ξεχνάνε βάνες ανοιχτές ,διαρροές κ.τ.λ.).
Διαπιστώνοντας όλα τα παραπάνω πιστεύουμε ότι:
α) Πρέπει να γίνει ανακατασκευή του δικτύου και να επενδυθούν οι διώρυγες με τσιμέντο. Έτσι θα έχουμε ένα σύγχρονο αρδευτικό δίκτυο που θα εξοικονομεί νερό.
β) Πρέπει να γίνουν μελέτες για την βελτίωση της ποιότητας του νερού των αποστραγγιστικών καναλιών έτσι ώστε αυτό να ξαναχρησιμοποιείται χωρίς προβλήματα.
γ)  Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και κυρίως των γεωργών με ενημερωτικές συναντήσεις με ειδικούς επιστήμονες, για να κατανοήσουν όλοι την ανάγκη της συνετούς και βιώσιμης διαχείρισης του νερού.
Τελικά επιβάλλεται να γίνεται διαχείριση της προσφοράς και όχι της ζήτησης αυτού του πολύτιμου αγαθού που μας χάρισε η φύση. Ας προσέχουμε, για να έχουμε και εμείς και οι επόμενες γενεές.
Πηγές / Βιβλιογραφία:
 ΤΟΕΒ Προβατά.
 Δ/νση Γεωργιας. Ν. Σερρών.
 Εγκυκλοπαίδεια "ΔΟΜΗ"
 Χάρτες Ελλάδας- Ν. Σερρών.
Εισηγήσεις της γεωλόγου του Α.Π.Θ. Ευαγγελίας -Παπαφιλίππου -Πέννου
Για το άρθρο εργάστηκαν οι μαθητές:
Λαυρεντίδου Μήλη   Γ Γυμνασίου.
Μάνδαρα Μαρία     Γ Γυμνασίου.
Βλάχου Γεωργία      Γ γυμνασιου.
Σιδηροπούλου Γεωργία   Γ Γυμνασίου.
Ψωμά Γεωργία       Γ Γυμνασίου.
Σακαλίδου Σόνια    Β Γυμνασίου.
Ιωαννίδου Ιωάννα    Β Γυμνασίου.
Παρχαρίδου Μαρία    Β Γυμνασιου.
Ντάνης Γεώργιος       Β Γυμνασίου.
Βαζίκη Πασχαλίνα Β΄ Γυμνασίου
Παρασκευοπούλου Αλεξία Β΄ Γυμνασίoy

 η εργασία είναι δημοσιευμένη στην Ιστοσελίδα: http://www.6gymnasio.gr/ACTIVITIES/math_ergasies/neoi_dhmos/gymnasio_strym.html

Ο Άγγελος Χαριστέας στον Παναιτωλικό

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας μετεγγραφής όλοκληρώθηκε την Τετάρτη, καθώς ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Άγγελου Χαριστέα.
«Μια σπουδαία μεταγραφή ολοκλήρωσε πριν λίγο η ομάδα μας. Ο διεθνής επιθετικός Άγγελος Χαριστέας συναντήθηκε με τον πρόεδρο Φώτη Κωστούλα και συμφώνησε να αγωνιστεί στον Παναιτωλικό, επιστρέφοντας στην Ελλάδα μετά από μια μεγάλη καριέρα σε κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Η συμφωνία επισφραγίστηκε απόψε με την υπογραφή συμβολαίου διάρκειας ενός έτους» ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση των «κυανοκίτρινων».
Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Χαριστέας δήλωσε: «Μετά από εννιά χρόνια παρουσίας μου στην Ευρώπη, όπου αγωνίστηκα σε σπουδαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, πήρα την απόφαση να γυρίσω στην Ελλάδα. Επέλεξα τον Παναιτωλικό και χαίρομαι που θα συνεργαστώ με ανθρώπους που αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Εύχομαι με την παρουσία μου η ομάδα να γίνει καλύτερη και να την βοηθήσω να πετύχει τους στόχους της».

Π.Α.Σ. ΣΤΡΥΜΩΝ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ

   από την Ιστοσελίδα: http://www.epss.gr/strimoniko.html


Πλήρης ονομασία: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΣΤΡΥΜΩΝ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ"
Έδρα: Στρυμονικό Σερρών
Διεύθυνση:   Στρυμονικό   Σερρών ΤΚ 62054
Πρόεδρος:  Σαββίδης Ανέστης (κιν. )
Τηλ.Eπικοινωνίας:  6947 524 966 (Καλαϊτζίδης Δημήτριος) 6948 116 436 (Μεντής Βασίλειος)
Fax: 23210 90542
URL:
e-mail: info@strimoniko.gr

Αρ.Μητρώου ΕΠΟ: 922
Αρ.Μητρώου ΓΓΑ: ΜΒ 63

Διοικητικές Μεταβολές ΟΤΑ / Στρυμωνικού Σερρών

Κ. Ορλιάκου Ν. Σερρών

 • ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920
  Σύσταση της Κοινότητας με έδρα τον οικισμό Όρλιακον


 • ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920
  Ο οικισμός Τσακαρλή ή Τσακιρλή προσαρτάται στην Κοινότητα Ορλιάκου


 • ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920
  Ο οικισμός Σιβρή προσαρτάται στην Κοινότητα Ορλιάκου


 • ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920
  Ο οικισμός Γενή Μαχαλέ προσαρτάται στην Κοινότητα Ορλιάκου


 • ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920
  Ο οικισμός Σαλτικλή προσαρτάται στην Κοινότητα Ορλιάκου


 • ΦΕΚ 85Α - 08/03/1926
  Ο οικισμός Σακάφτσια αποσπάται από την Κοινότητα Μακιών και προσαρτάται στην Κοινότητα


 • ΦΕΚ 85Α - 08/03/1926
  Ο οικισμός Μπάς-Κιόϊ αποσπάται από την Κοινότητα Μακιών και προσαρτάται στην Κοινότητα


 • ΦΕΚ 85Α - 08/03/1926
  Ο οικισμός Μακιαίς αποσπάται από την Κοινότητα Μακιών και προσαρτάται στην Κοινότητα


 • ΦΕΚ 85Α - 08/03/1926
  Ο οικισμός Κουρατζανλή αποσπάται από την Κοινότητα Μακιών και προσαρτάται στην Κοινότητα


 • ΦΕΚ 233Α - 14/07/1926
  Ο οικισμός Μακιαίς αποσπάται από την Κοινότητα και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Μακιών


 • ΦΕΚ 233Α - 14/07/1926
  Ο οικισμός Σακάφτσια αποσπάται από την Κοινότητα και προσαρτάται στην Κοινότητα Μακιών


 • ΦΕΚ 233Α - 14/07/1926
  Ο οικισμός Μπάς-Κιόϊ αποσπάται από την Κοινότητα και προσαρτάται στην Κοινότητα Μακιών


 • ΦΕΚ 233Α - 14/07/1926
  Ο οικισμός Κουρατζανλή αποσπάται από την Κοινότητα και προσαρτάται στην Κοινότητα Μακιών


 • ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927
  Ο οικισμός Κορφοβούνι προσαρτάται στην Κοινότητα Ορλιάκου


 • ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927
  Ο οικισμός Σαλτικλή της Κοινότητας μετονομάζεται σε Καλό Κάστρο


 • ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927
  Ο οικισμός Σιβρή καταργείται


 • ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927
  Ο οικισμός Γενή Μαχαλέ καταργείται


 • ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927
  Ο οικισμός Καλό Κάστρο αποσπάται από την Κοινότητα και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καλού Κάστρου


 • ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927
  Ο οικισμός Κορφοβούνι αποσπάται από την Κοινότητα και προσαρτάται στην Κοινότητα Καλού Κάστρου


 • ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927
  Ο οικισμός Όρλιακον της Κοινότητας μετονομάζεται σε Στρυμονικόν


 • ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927
  Η Κοινότητα μετονομάζεται σε Κοινότητα Στρυμονικού

  Κ. Στρυμονικού Ν. Σερρών


 • ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927
  Η Κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της Κοινότητας Ορλιάκου


 • ΦΕΚ - 16/05/1928
  Ο οικισμός Τσακαρλή ή Τσακιρλή καταργείται


 • ΦΕΚ 102Α - 07/04/1930
  Η Κοινότητα υπάγεται από την Επαρχία Βισαλτίας του Νομού, στην Επαρχία Σερρών του Νομού Σερρών


 • ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942
  Η Κοινότητα υπάγεται από την Επαρχία Σερρών του Νομού, στην Επαρχία Βισαλτίας του Νομού Θεσσαλονίκης

  Κ. Στρυμονικού Ν. Θεσσαλονίκης


 • ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942
  Η Κοινότητα υπάγεται στην Επαρχία Βισαλτίας του Νομού, από την Επαρχία Σερρών του Νομού Σερρών


 • ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942
  Η Κοινότητα υπάγεται στο Νομό Σερρών

  Κ. Στρυμονικού Ν. Σερρών


 • ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942
  Η Κοινότητα υπήχθη στο Νομό Σερρών από το Νομό Θεσσαλονίκης


 • ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946
  Η Κοινότητα υπάγεται από την Επαρχία Βισαλτίας του Νομού, στην Επαρχία Σερρών του Νομού Σερρών


 • ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997
  Ο οικισμός Στρυμονικόν αποσπάται από την Κοινότητα και ορίζεται έδρα του Δήμου Στρυμονικού


 • ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997
  Η Κοινότητα καταργείται και συνενούται με το Δήμο Στρυμονικού
 • Διοικητική εξέλιξη Δήμου Στρυμονικού ( από 1-1-2011 Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμου Ηράκλειας)


  Το Στρυμωνικό : Όπως παρουσιάζεται στην Βικιπαίδεια ( την Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια στο διαδίκτυο)

  Το Στρυμωνικό ή Στρυμονικό (πρώην Όρλιακο) είναι χωριό του πρώην νομού Σερρών με πληθυσμό 1.645 κατοίκους. Ανήκει στον Δήμο Ηρακλείας. Προηγουμένως ήταν η έδρα του πρώην Δήμου Στρυμωνικού.
  Το χωριό παλιότερα αποτελούσε αυτόνομη κοινότητα που συστάθηκε με το όνομα Κοινότητα Ορλιάκου στις 4/1/1920 και μετονομάστηκε σε Κοινότητα Στρυμωνικού στις 30/8/1827, και με το πρόγραμμα Καποδίστριας συνενώθηκε με άλλες κοινότητες στην Δήμο Στρυμωνικού. Μετά το πρόγραμμα Καλλικράτης ανήκει στον Δήμο Ηρακλείας.
  Στο χωριό έχει έδρα ο Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Στρυμών. Η ποδοσφαιρική ομάδα του συλλόγου συμμετέχει στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Σερρών.Από την παιδική ομάδα του συλλόγου ξεκίνησε και ο Άγγελος Χαριστέας. Ο σύλλογος επίσης περιλαμβάνει χορευτικό και θεατρικό τμήμα. Επίσης υπάρχει και ο Σκοπευτικός Όμιλος Στρυμονικού Κένταυρος που στους πανελλήνιους αγώνες του 2010 ο όμιλος αναδείχθηκε πρώτος πολυνίκης σύλλογος στο double trap.
  Το χωριό γιορτάζει με πανηγύρι τις γιορτές του Αγίου Αντωνίου στις 17 Ιανουαρίου προς τιμήν του πολιούχου Αγίου Αντωνίου, Αγίων Μεθοδίου και Κυρίλλου στις 11 Μαΐου σε συνδυασμό με τον εορτασμό των γενεθλίων της εκκλησίας του πολιούχο και Κοίμησης της Θεοτόκου στις 14 και 15 Αυγούστου (μαζί με τον γειτονικό Χείμαρρο).

  Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

  ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΙΩΤΙΚΑ 2011 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

      30 και 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

  Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί το διήμερο καλοκαιρινών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Πολιτιστικός-Αθλητικός Σύλλογος
  «ΣΤΡΥΜΩΝ» Στρυμονικού στον προαύλιο χώρο
  του Δημοτικού Σχολείου.

  Σάββατο 30 Ιουλίου: Λαϊκή βραδιά με την ρεμπέτικη-λαϊκή κομπανία
  «ΟΙ ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ».Άφθονο ποτό και φαγητό.

  Κυριακή 31 Ιουλίου: Παραδοσιακή βραδιά με ζωντανή μουσική με την συμμετοχή των χορευτικών συγκροτημάτων:
  1ον:Στρυμονικού (τμήμα: παιδικό-εφηβικό-ενηλίκων).
  2ον: Δασοχωρίου
  3ον: Μεγαλοχωρίου.
  Θα προσφερθούν δωρεάν παραδοσιακά φαγητά και όχι μόνο.

  Όλο το διήμερο θα λειτουργούν:
  1ον: Έκθεση ζωγραφικής από το τμήμα του συλλόγου.
  2ον: Έκθεση φωτογραφίας ¨ρετρό¨ του τόπου και των κατοίκων.

  Θα πραγματοποιηθούν επίσης αθλητικά αγωνίσματα (ποδηλασία-μπάσκετ κ.λ.π.) για παιδιά και ενήλικες.

  O ποταμός Στρυμόνας κρύβει παγίδες θανάτου

  Τα τελευταία χρόνια πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στα νερά του ποταμού Στρυμόνα, κυρίως από την υπερ εκετίμηση των δυνατοτήτων τους να διασχίσουν, να κουλυμπήσουν στα νερά του. Κι όμως αυτός ο ποταμός που έχει θεοποιηθεί, όπως και τα περισσότερα ποτάμια της Ελλάδας, έχει πάρει μαζί του πολλούς συνανθρώπους μας. Από την εποχή που θυμάμαι τον εαυτό μου, άκουγα τους συγχωριανούς να μεταδίδουν ειδήσεις για πνιγμούς αλλά και για κινδύνους που κρύβουν άλλοτε τα ρηχά νερά, γεμάτα ρίζες και επικίνδυνες "γκιόλες¨και άλλοτε τα βαθειά νερά, που στον σκοτεινό τους βυθό κανείς δεν γνωρίζει τι θα συναντήσει.
  Έτσι ο ποταμός φαντάζει απρόσιτος και συνήθως αποβαίνει μοιραίος για όλους εκείνους που δεν λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις. Διαβάζουμε στον Έντυπο Τύπο των Σερρών ότι μόλις την τελευταία τετραετία έξι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στον ποταμό.
  •  (2011)27χρονος Βούλγαρος πνίγηκε στην περιοχή του Βαλτοτοπίου, όπου μετάβει για κολύμπι
  • (2008) 65χρονος Έλληνας, στην περιοχή της Αμφίπολης
  • (2009) Έλληνας, 59 ετών, στην περιοχή του Αχινού
  • (2010) 49χρονος Έλληνας, στην περιοχή του Χειμάρρου
  • (2010) 34χρονος Βούλγαρος, στην περιοχή Μεγαλοχωρίου.
  Σαν ένα ανθρώπινο φόρο, πότε από την γείτονα χώρα, πότε από εδώ, ο ποταμός παίρνει μαζί του αυτό που θέλει. Οι υπεύθυνοι αποδίδουν τους πνιγμούς κυρίως στην απερισκεψία. Έχουν άδικο; Ο Ποταμός Στρυμόνας μας στέλνει κάθε χρόνο τα μυνήματά τους, εμείς όμως ποτέ δεν τα λαμβάνουμε σοβαρά. Ίσως θα πρέπει να τοποθετηθούν επαρκείς πινακίδες που να προειδοποιούν τους ανθρώπους για τις παγίδες που κρύβει στα σπλάχνα του ο Στρυμόνας. Στην περιοχή του Στρυμονικού, θυάμαι χαρακτηριστικά ότι πολλοί γνωστοί και φίλοι, κατέβαιναν παρέες - παρέες δήθεν να ψαρέψουν αλλά πάντα βρίσκονταν να κολυμπούν μέσα στα νερά του. Νεαροί με τα μυαλά, όπως έλεγαν και οι μεγάλοι πάνω από το κεφάλι, τολμηροί, αλλά δυστηχώς δεν γράφαμε έτσι ιστορία. Ο φόρος τιμής είναι τελικά ένας φόρος που αποδίδεται ετήσια. Οι στατιστικές το αποδεικνύουν.

  LinkWithin

  Related Posts with Thumbnails